02253.666.689
hotline

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

TOP SHIPPING VIỆT NAM TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 

TOP SHIPPING VIỆT NAM đang không ngừng phát triển và đã đạt được những thành công bước đầu trong thị trường Logistics. Tiếp nối thành công đó, TOP SHIPPING VIỆT NAM tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022 với trụ sở đặt tại toà nhà CharmVit-117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Một chữ tín, vạn chữ tin - Chúc TOP SHIPPING VIỆT NAM khai trương hồng phát, ngày càng phát triển và thành công hơn nữa trong thị trường Logistics.

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

Tiếng Việt