02253.666.689
hotline

Top Shipping Vietnam ฉลองเปิดสาขาฮานอยเมื่อ 09/09/2022

TOP SHIPPING VIETNAM เวียดนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จเบื้องต้นในตลาดโลจิสติกส์ หลังจากประสบความสำเร็จดังกล่าว TOP SHIPPING VIETNAM ได้เปิดสาขาฮานอยอย่างปีติยินดีเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ CharmVit-117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi
ความไว้วางใจหมื่นคำพูดของศรัทธา - ขอให้ TOP SHIPPING VIETNAM เปิด Hong Phat เติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นในตลาดโลจิสติกส์

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

ไทย