02253.666.689
hotline

2022年9月9日 TOP SHIPPING VIET NAM河內分公司喜氣洋洋地開業

TOP SHIPPING VIETNAM 不斷發展,在物流市場取得了初步的成功。繼成功之後,TOP SHIPPING VIETNAM 於 2022 年 9 月 9 日興高采烈地開設了河內分公司,其總部位於河內 Cau Giay 的 CharmVit-117 Tran Duy Hung。

一份信任,萬言信——祝TOP SHIPPING VIETNAM 開張宏發,在物流市場越做越大。

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

TOP SHIPPING Việt Nam tưng bừng khai trương Chi nhánh Hà Nội vào ngày 09/09/2022

Chinese, Simplified