02253.666.689
hotline

馬士基傳奇的彩虹集裝箱正式停靠在海防新武港。

馬士基傳奇彩虹集裝箱正式抵達海防新武港

眾所周知,它之所以具有這種顏色是因為它想傳達信息:
“種族、性別、年齡、宗教平等”
海防港也是彩虹集裝箱繼續環遊世界之前的第一個登陸點。
 

Chiếc container cầu vồng huyền thoại của Maersk đã chính thức cập cảng Tân Vũ, Hải Phòng

Chinese, Simplified