02253.666.689
hotline

ตู้คอนเทนเนอร์สีรุ้งของ Maersk ได้เทียบท่าที่ท่าเรือ Tan Vu นคร Hai Phong อย่างเป็นทางการ

ตู้คอนเทนเนอร์สีรุ้งของ Maersk ได้เทียบท่าอย่างเป็นทางการที่ท่าเรือ Tan Vu นคร Hai Phong 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เหตุที่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีสีดังกล่าวเป็นเพราะอยากสื่อข้อความว่า
“ความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา”
นี่ก็เป็นจุดลงจอดแห่งแรกในภาคเหนือของตู้คอนเทนเนอร์สีรุ้งก่อนที่จะเดินทางต่อไปทั่วโลก
 

Chiếc container cầu vồng huyền thoại của Maersk đã chính thức cập cảng Tân Vũ, Hải Phòng

ไทย