02253.666.689
hotline

การขนส่งทางอากาศ

ด้วยเวลาการจัดส่งที่รวดเร็ว ความปลอดภัยสูง การขนส่งทางอากาศเป็นตัวเลือกอันดับแรกเสมอในการขนส่งสินค้าที่หายากและล้ำค่า มีมูลค่าสูง มีระยะเวลาการใช้สั้น จดหมาย เอกสาร สินค้าตามฤดูกาล สินค้าเร่งด่วน เป็นต้น 

ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน TOP SHIPPING Vietnam จะแนะนำและเลือกสายการบินที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ด้วยเวลาการจัดส่งและรับใบเสนอราคาในเวลาที่สั้นที่สุด นอกจากนี้ สินค้าของลูกค้าแต่ละท่านจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่า  สินค้าจะไปยังปลายทางตามที่คาดไว้
 

Top Shipping

ไทย