02253.666.689
hotline

TOP SHIPPING Vietnam ได้เข้าร่วมคัดเลือกใน Vietnam Logistics Young Talent Competition ที่จัดขึ้นโดย University Of Transport Technology (UTT) ในฐานะผู้สนับสนุนระดับเพชร

TOP SHIPPING Vietnam รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกใน Vietnam Logistics Young Talent Competition ที่จัดขึ้นโดย University Of Transport Technology (UTT) ในฐานะผู้สนับสนุนระดับเพชร มีทั้งหมด 5 ทีมที่เข้าร่วมและนำเสนอหัวข้อที่น่าดึงดูดอย่างยิ่ง นอกจากนั้น พวกเขามีการแสดงความคิดเห็น การตอบคำถามที่ยอดเยี่ยมที่สุด

TOP SHIPPING Vietnam หวังว่าที่จะได้ยืนหยัดเคียงข้างกับนักศึกษาของ UTT โดยเฉพาะและนักศึกษาทุกคนโดยทั่วไปในเส้นทางสู่การพิชิตความฝันและความทะเยอทะยานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอย่าลืมว่า TOP SHIPPING Vietnam พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอ

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

TOP SHIPPING Việt Nam tham dự Vòng tuyển trường Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương

ไทย