02253.666.689
hotline

Master Consolidator

Trong thực tế, có những trường hợp người gửi hàng không có đủ hàng cho nguyên 1 container, họ chỉ có những lô hàng nhỏ, có thể là vài m3 hàng hoặc vài kiện, vài tấn hàng. Nếu sử dụng nguyên 1 container (1 FCL) thì có thể rất tốn kém chi phí. Hiểu được điều đó, TOP SHIPPING Việt Nam cung cấp dịch vụ gom hàng lẻ (LCL), sắp xếp, phân loại, làm chứng từ và đóng chung vào container, sau đó thu xếp vận chuyển từ cảng xếp tới cảng đích. 
TOP SHIPPING Việt Nam luôn đảm bảo rằng hàng hoá sẽ được vận chuyển sớm nhất, lịch trình nhanh nhất và chi phí tối ưu nhất.

 
Top Shipping Việt Nam

Tiếng Việt